Smart Online cho trẻ em

Smart Online cho trẻ em

Smart Online cho trẻ em

Philenglish

Philenglish
Philenglish

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC TIẾNG ANH SMART ONLINE CHO TRẺ EM

 

LEVEL 1 - Low Beginner

Độ tuổi: 4-6 tuổi

 

Khóa học này là bước chuẩn bị cho các bé với khả năng tiếng Anh gần như bằng không hoặc chưa được tiếp xúc nhiều với tiếng Anh. Chúng tôi tin rằng trẻ em nên học ngoại ngữ càng sớm càng tốt để có thể phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.

 

 • Giáo trình:             40 chủ đề (200 bài học)

 

1: Nouns

2: Pronouns

3: Be-verbs

4: Verbs

5: Adjectives

6: Colors

7: Shapes

8: Numbers

9: Pets

10: Animals

11: Zoo

12: Family

13: Food

14: Taste

15: Fruits

16: Vegetables

17: Can/Can’t

18: Sports

19: Prepositions

20: School

21: Classroom Objects

22: Playground

23: Rooms

24: Furniture

25: Items in Room 26: Toys

27: Fairytales/Superheroes

28: Body Parts

29: Weather

30: Winter/Summer

31: Countries

32: Places around the City 33: Village

34: Landscape

35: Shopping

36: Restaurant

37: Jobs

38: Time

39: Months of the Year

40: Should/ Shouldn’t

 

Các chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 40 và đều được kết nối với nhau giúp các bé dễ dàng hiểu được bài học.

 

Số lượng (mỗi chủ đề)
Bài học Thảo luận Từ vựng mới Cụm từ / Câu Bài hát Trắc nghiệm Các hoạt động tương tác Số slide PowerPoint
4 - 5 2 - 3 10 - 15 5 - 10 1 - 2 2 - 3 1 Trên 60

 

Các bé sẽ bắt đầu cải thiện kỹ năng giao tiếp vào cuối khóa học này.

 

LEVEL 2 - Beginner

Độ tuổi: 6-7 tuổi

 

Khóa học này là nửa đầu của khóa học Phát âm chuyên sâu. Chúng tôi tin rằng dạy ngữ âm là phần quan trọng trong việc học tiếng Anh của các bé vì nó là chìa khóa để đọc và nói.

 

 • Giáo trình:             Now I’m Reading Series (60 to 80 bài học)

 

Tổng cộng sẽ có 30 cuốn sách. Mỗi cuốn sách có 10 trang và khoảng 10 từ vựng mới các bé sẽ được học.

 

Bên trong sách có gì?
Mẫu câu CVC Cụm phụ âm Nguyên âm Phụ âm Audio và Video

Ví dụ

1. dad

2. sit

3. cut

Ví dụ

1. fr (frog)

2. cl (clay)

3. st (stay)

Ví dụ

1. ai (rain)

2. ee (feet)

3. ue (blue)

Ví dụ

1. sh (ship)

2. ch (chip)

3. th (think)

Bài tập về nhà

 

LEVEL 3 - High Beginner

Độ tuổi: 7-8 tuổi

 

Khóa học này là nửa sau của khóa học Phát âm chuyên sâu. Tại thời điểm này của khóa học, các bài học hiện đang ở cấp độ tiếp theo khóa trước để giúp tăng khả năng đọc và nói của các bé.

 

 • Giáo trình:             Now I’m Reading Series (80 to 100 bài học)

 

Tổng cộng sẽ có 40 cuốn sách. Mỗi cuốn sách có 10 trang và khoảng 10 từ vựng mới mà các bé sẽ được học.

 

Bên trong sách có gì?
Nguyên âm dài Từ xuất hiện nhiều Âm tiết Audio và Video

Ví dụ

1. Cake

2. Light

3. Show

Ví dụ

1. The

2. And

3. It

Ví dụ

1. Dog (1 âm tiết)

2. Monday (2 âm tiết)

3. Banana (3 âm tiết)

Cho bài tập về nhà

 

Các bé sẽ tự tin và thông thạo việc đọc và nói những từ không quen thuộc vào cuối khóa học này.

 

Level 4 - Low Elementary

Độ tuổi: 8-9 tuổi

 

Khóa học này là giai đoạn chuẩn bị cho các bé bắt đầu phát triển các kỹ năng về Nghe, Đọc, Nói và Viết. Ở cấp độ này, chúng tôi đang cung cấp một khóa học Phát âm toàn diện và Đọc hiểu.

 

Tại sao lại tiếp tục học phát âm? Không giống như các khóa học trước, khóa học này được chia thành một nửa để giúp trẻ tập trung từng bước với quá trình học tập và kết hợp với khóa học Phát âm là phần Đọc hiểu. Thông qua đó, các bé có thể thực hành những gì đã học được từ khóa học Phát âm trước đó. Đồng thời, các bé có thể bắt đầu đọc, hiểu, xử lý và nhớ lại những gì chúng vừa đọc thông qua việc hiểu.

 

 • Giáo trình 1:     

  Smart Phonics 2 (Short Vowels)

  Smart Phonics 3 (Long Vowels)

  Smart Phonics 4 (Double Letter Consonants)

  Smart Phonics 5 (Double Letter Vowels)

  (20 to 30 bài học)

 

Số lượng (mỗi bài)

Bài Từ mới Truyện ngắn Trắc nghiệm
7 - 10 120 10 10 - 15

 

 

Thành phần bổ sung (bài sách)

Bài nghe

Hoạt động tích hợp

Viết tiểu luận

 

 • Giáo trình 2: Reading Comprehension (downloadable pdf files) (20 to 30 bài học)              

 

Giáo trình cung cấp một bộ gồm 10 đến 15 câu chuyện đọc đầy những hình ảnh vui nhộn và đầy màu sắc mà các bé sẽ thích.

 

Bên trong câu chuyện có gì?
Đọc hiểu Luyện nói Mô tả hình ảnh Luyện viết (sử dụng câu dài)

Ví dụ

1. What colors are the apples in the poem

Ví dụ

1.   What is your favorite fruit? Explain why.

Ví dụ

1. What is the boy doing in the picture?

Ví dụ

1.   Write pairs of rhyming words from the poem.

 

Kết thúc khóa học này, các bé sẽ trang bị đủ kiến thức để học các khóa tiếp theo.

 

Level 5 - Elementary

Độ tuổi: 9-10 tuổi

 

Khóa học này - level 5 là nửa còn lại của khóa học level 6. Về cơ bản, level 5 và 6 được kết nối với nhau.

 

Tại sao chúng ta lại tách thành 2 level 5 & 6? Chúng tôi tin rằng các bé cần nhiều thời gian để học các khóa học từng bước. Bằng cách này, các bé sẽ nâng cao khả năng tập trung, các bé sẽ cảm nhận thấy sự kết nối của các bài học và các bé biết những gì muốn đạt được vào cuối mỗi khóa học. Các tài liệu học được sử dụng ở level 5 và 6 chỉ là một, tuy nhiên, nó chia làm hai phần.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 1 (40 bài học)

 

Chỉ học từ chương 1 đến 8 (trong số 17 chương của Side by Side 1) sẽ được sử dụng trong khóa học này.

 

Số lượng (mỗi chương)

 

Từ mới Luyện nói và hội thoại Ngữ pháp Đọc truyện ngắn Diễn văn tự do Bài viết
40 5 - 10 3 - 5 1 - 2  1

 

 

Kèm với giáo trình Side by Side 1 là sách bài tập. Nó như là một tài liệu bổ sung cho các bé để làm phong phú thêm việc học của các em trong mỗi chương. Sách bài tập có ít nhất 15 bài tập viết được thêm phù hợp với các bài tập nghe và bài kiểm tra.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 10 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Giáo trình bổ sung 1:        Active Grammar 2

 

Active Grammar 2 có 102 trang thảo luận toàn bộ ngữ pháp nhưng chỉ từ bài 1 đến 3 (trong số 6 bài) sẽ được sử dụng trong khóa học này.

 

Bài học Tiêu đề Số bài luyện ngữ pháp
Bài 1 Nouns 2 - 4
Bài 2 Words used with Nouns 2 - 4
Bài 3 Adjectives 2 - 4

 

 • Giáo trình bổ sung 2:        My First Writing

 

My First Writing 2 có 117 trang giúp các bé trong kỹ năng viết. Chỉ các bài 1 đến 3 (trong số 6 bài) sẽ được sử dụng trong khóa học này.

 

Bài học

Tiêu đề

Số bài học

Bài 1

My Family and Friends

4

Bài 2

My Favorites

4

Bài 3

Outdoor Activities

4

 

Thành phần bổ sung (mỗi bài)

 

Bài khởi động Luyện ngữ pháp Luyện từ Luyện viết

Ví dụ

Choose and Circle. Complete the story.

Check True or False

Ví dụ

Choose and complete the sentence.

Choose  and write the word

Ví dụ

Circle the number. Say the sentences.

Read the chart. Circle the correct word.

Ví dụ

Write the words in the correct order.

Look and write the sentence using the correct Be-verb.

Write your story.

 

Sách bài tập cũng được cung cấp sử dụng các bài 1 đến 3 để bổ sung các hoạt động cho các bé.

 

 • Giáo trình bổ sung 3:        First Picture Dictionary

 

Từ điển hình ảnh đầu tiên có 96 trang có mô tả từ vựng từ A đến Z. Chỉ từ A đến M mới được sử dụng trong khóa học này. Ít nhất 50 từ trong mỗi chữ cái có mô tả hình ảnh giúp tăng cường và thúc đẩy các bé học từ vựng.

 

Ví dụ

 

Chữ cái Miêu tả
A afraid - to be afraid is to fear someone or something.
C child - a child is a young boy or girl.
E eat - to eat means to put food in your mouth, chew it and swallow it.

 

 • Giáo trình bổ sung 4:        New Children’s Talk 1

 

New Children’s Talk 1 có 123 trang với 27 bài học. Bài 1 đến 14 sẽ chỉ được sử dụng trong khóa học này.

 

Bài 1 đến 10 tập trung vào Mô tả hình ảnh trong khi Bài 11 đến 14 tập trung vào Câu hỏi và trả lời.

 

Số lượng (mỗi bài)
Từ vựng Mẫu câu Câu hỏi đọc hiểu  

 

KHÓA HỌC TIẾNG ANH ONLINE CHO TRẺ EM

LEVEL 6 ĐẾN LEVEL 11

Level 6 - High Elementary

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Từ đây đến nửa sau của Cấp độ 5 hoặc những gì chúng tôi muốn gọi là khóa học hoàn thiện. Trong khóa học này, các tài liệu được sử dụng là như nhau và mọi thứ sẽ cứ tiếp tục. Các bé bây giờ sẵn sàng đủ kiến thức khi tham gia khóa học này.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 1 (40 bài học)

 

Chương 1 đến 8 đã được sử dụng trong khóa trước. Khóa học này sẽ tiếp tục từ Chương 9 đến 13 với những lợi ích tương tự từ khóa trước được cung cấp cho các bé.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Luyện ngữ pháp Bài đọc ngắn Bài diễn văn tự do Bài viết
40 5 - 10 3 - 5 1 - 2 1 1

 

Sách bài tập sẽ không chỉ bao gồm những hình ảnh đưa ra trong 15 bài tập được viết cho các bé mà còn bao gồm các hoạt động nghe và bài trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Active Grammar 2

Chúng tôi chuyển sang bài 4 đến 6 trong Active Grammar 2

Bài

Tiêu đề

Số bài luyện ngữ pháp

Bài 4

Pronouns

2 - 4

Bài 5

Verbs

2 - 4

Bài 6

Prepositions

2 - 4

 

Verb tenses được chú trong là Present Simple, Past Simple, Past ContinuousFuture Simple.

 

 • Tài liệu bổ sung 2:             My First Writing 2

 

Các bé sẽ hoàn toàn phát triển được kỹ năng viết trong bài 4 đến 6

 

Bài

Tiêu đề

Số bài học

Bài 4

Do and About

4

Bài 5

Wild Animals

4

Bài 6

Famous People and Places

4

 

Hoạt động bổ sung (mỗi bài)

Bài khởi động

Luyện ngữ pháp

Luyện từ

Luyện viết

Ví dụ:

C .Choose and Circle. Complete the story.

D. Check True or False.

Ví dụ:

C. Choose and complete the sentence.

D. Choose  and write the word.

Ví dụ

C. Circle the number. Say the sentences.

D. Read the chart. Circle the correct word.

Ví dụ

D. Write the words in the correct order.

E. Look and write the sentence using the correct Be-verb.

F. Write your story.

 

 • Tài liệu bổ sung 3:             First Picture Dictionary

 

Các bé sẽ tiếp tục học từ với việc mô tả hình ảnh từ N đến Z trong First Picture Dictionary. Ít nhất 50 từ trong mỗi chữ cái có mô tả hình ảnh để giúp trẻ em xây dựng vốn từ vựng.

 

Ví dụ

Chữ cái

Mô tả

N

nest - a nest is the place where a bird lays its eggs. Baby birds live in nests.

P

paint - paint is a colored liquid. Paint is used on walls and to make pictures.

R

reach - to reach means to stretch out a hand to touch something.

 

 • Tài liệu bổ sung 4:             New Children’s Talk 1

 

Các bài học trong New Children’s Talk 1 sẽ tiếp tục từ bài 15 đến 27.

 

Bài 15 đến 16 tập trung vào Hỏi & Trả lời, Bài 17 đến 22 tập trung vào Luyện tập các đặt câu hỏiBài 23 đến 27 tập trung vào Đọc & Nói.

 

Số lượng (mỗi bài)
Từ vựng Từ vựng Câu hỏi đọc hiểu Câu hỏi tình huống Mẫu truyện ngắn Mẫu ngữ pháp
15 - 20 15 - 20 7 - 8 20 1 1

 

 

Sau khi kết thúc khóa học này, các bé sẽ thực hiện một thử thách mới trước khi chuyển sang khóa tiếp theo.

 

Level 7 - Low Intermediate

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Cũng giống như các khóa học ở Level 5 và 6, Level 7 & 8 không khác nhau, cả hai vẫn được kết nối với nhau tuy nhiên các tài liệu này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết để phù hợp với các khóa học, tài liệu vẫn được chia thành hai phần. Chúng tôi tin rằng ngoài việc hiểu nhu cầu của các bé, chúng tôi còn chú trọng đến mong muốn của trẻ.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 2 (60 bài học)

 

Trong 13 chương, chỉ chương 1 đến 7 sẽ được sử dụng cho khóa học này.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Thì động từ Luyện ngữ pháp Mẫu truyện ngắn
60 5 - 10 8 5 - 10 2

 

Hoạt động bổ sung (mỗi chương)

Bài nói tự do Đóng vai Hoạt động tình huống Sửa ngữ pháp Luyện nghe Luyện viết Luyện phát âm

 

Kèm theo giáo trình Side by Side 2, các bé sẽ có thêm sách bài tập như là bài tập về nhà. Sách bài tập bao gồm ít nhất 20 bài tập viết, bài luyện nghe và trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Developing Writing

 

Với Developing Writing, khoảng từ 5 đến 7 chương sẽ được thảo luận đầy đủ các chủ đề và câu chuyện thú vị để mang đến từng chương bài học thú vị cho các bé.

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Luyện viết Luyện đọc Luyện nghe Bài về nhà
15 10 10 10 10

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Luyện viết Luyện đọc Luyện nghe Bài về nhà
15 10 10 10 10

 


Kiểm tra ngữ pháp sẽ giúp cho các bé nhận thức được các mẫu ngữ pháp khác nhau trong bài viết.

 

 • Tài liệu bổ sung 2:             Reading Comprehension (downloadable pdf files)

 

Chúng tôi sẽ cung cấp một bộ gồm 10 đến 15 câu chuyện đọc đầy những hình ảnh vui nhộn và đầy màu sắc phù hợp với các bé.

 

 

Bên trong câu chuyện có gì?
Câu hỏi đọc hiểu Hoạt động nói Miêu tả hình ảnh Luyện viết (câu dài)

Ví dụ:

1. What song did Cara sing to Tommy?

Ví dụ:

1. Would you like to have a  baby brother? Why?

Ví dụ:

1.   How did   Cara feed her younger brother?

Ví dụ:

1.   Write about a time when you babysit a baby.

 
 • Tài liệu bổ sung 3:             New Children’s Talk 2

 

New Children’s Talk 2 bao gồm 93 trang với 37 bài học. Bài học 1 đến 19 sẽ được sử dụng trong khóa này.

Bài học 1 đến 19 tập trung vào miêu tả hình ảnh.

 

Số lượng (mỗi bài)
Từ mới Mẫu câu Câu hỏi đọc hiểu Câu hỏi tình huống
10 - 15 5 - 10 5 - 7 15 - 20

 

 • Tài liệu bổ sung 4:             Children’s Illustrated Dictionary

 

Children’s Illustrated Dictionary có 256 trang và tập hợp các từ có mô tả hình ảnh từ A đến Z.

 

Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ không được sử dụng mọi lúc trong lớp mà đóng vai trò là một tài liệu bổ sung cho các bé như bài tập về nhà để kiểm tra vốn từ vựng và sự phát triển ngôn ngữ của các em. Cuốn sách này có thể được học hàng ngày hoặc hàng tuần tùy thuộc vào việc các em có ngày nghỉ hay không. Nhưng nếu thấy cần thiết, các bé có thể tham khảo cuốn sách trong lớp học.

 

Level 8 - Intermediate

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Đây là nửa sau của khóa học sau Level 7. Các tài liệu là giống nhau và sẽ được tiếp tục sử dụng khi tham gia khóa học này.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 2 (80 bài học)

 

Side by Side 2 sẽ tiếp tục từ Chương 8 đến 13. Các bé sẽ tham gia các hoạt động lớp học tương tự với nửa đầu của khóa trước.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Thì động từ Luyện ngữ pháp Truyện ngắn
60 5 - 10 8 5 - 10 2

 

 

Hoạt động bổ sung (mỗi chương)

Hoạt động nói tự do Đóng vai Hoạt động tình huống Sửa ngữ pháp Luyện nghe Luyện viết Luyện phát âm

 

Kèm theo giáo trình Side by Side 2, các bé sẽ có thêm sách bài tập như là bài tập về nhà. Sách bài tập bao gồm ít nhất 20 bài tập viết, bài luyện nghe và trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Developing Writing

 

Level 6 - High Elementary

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Từ đây đến nửa sau của Cấp độ 5 hoặc những gì chúng tôi muốn gọi là khóa học hoàn thiện. Trong khóa học này, các tài liệu được sử dụng là như nhau và mọi thứ sẽ cứ tiếp tục. Các bé bây giờ sẵn sàng đủ kiến thức khi tham gia khóa học này.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 1 (40 bài học)

 

Chương 1 đến 8 đã được sử dụng trong khóa trước. Khóa học này sẽ tiếp tục từ Chương 9 đến 13 với những lợi ích tương tự từ khóa trước được cung cấp cho các bé.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Luyện ngữ pháp Bài đọc ngắn Bài diễn văn tự do Bài viết
40 5 - 10 3 - 5 1 - 2 1 1

 

Sách bài tập sẽ không chỉ bao gồm những hình ảnh đưa ra trong 15 bài tập được viết cho các bé mà còn bao gồm các hoạt động nghe và bài trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Active Grammar 2

Chúng tôi chuyển sang bài 4 đến 6 trong Active Grammar 2

Bài

Tiêu đề

Số bài luyện ngữ pháp

Bài 4

Pronouns

2 - 4

Bài 5

Verbs

2 - 4

Bài 6

Prepositions

2 - 4

 

Verb tenses được chú trong là Present Simple, Past Simple, Past ContinuousFuture Simple.

 

 • Tài liệu bổ sung 2:             My First Writing 2

 

Các bé sẽ hoàn toàn phát triển được kỹ năng viết trong bài 4 đến 6

 

Bài

Tiêu đề

Số bài học

Bài 4

Do and About

4

Bài 5

Wild Animals

4

Bài 6

Famous People and Places

4

 

Hoạt động bổ sung (mỗi bài)

Bài khởi động

Luyện ngữ pháp

Luyện từ

Luyện viết

Ví dụ:

C .Choose and Circle. Complete the story.

D. Check True or False.

Ví dụ:

C. Choose and complete the sentence.

D. Choose  and write the word.

Ví dụ

C. Circle the number. Say the sentences.

D. Read the chart. Circle the correct word.

Ví dụ

D. Write the words in the correct order.

E. Look and write the sentence using the correct Be-verb.

F. Write your story.

 

 • Tài liệu bổ sung 3:             First Picture Dictionary

 

Các bé sẽ tiếp tục học từ với việc mô tả hình ảnh từ N đến Z trong First Picture Dictionary. Ít nhất 50 từ trong mỗi chữ cái có mô tả hình ảnh để giúp trẻ em xây dựng vốn từ vựng.

 

Ví dụ

Chữ cái

Mô tả

N

nest - a nest is the place where a bird lays its eggs. Baby birds live in nests.

P

paint - paint is a colored liquid. Paint is used on walls and to make pictures.

R

reach - to reach means to stretch out a hand to touch something.

 

 • Tài liệu bổ sung 4:             New Children’s Talk 1

 

Các bài học trong New Children’s Talk 1 sẽ tiếp tục từ bài 15 đến 27.

 

Bài 15 đến 16 tập trung vào Hỏi & Trả lời, Bài 17 đến 22 tập trung vào Luyện tập các đặt câu hỏiBài 23 đến 27 tập trung vào Đọc & Nói.

 

Số lượng (mỗi bài)
Từ vựng Từ vựng Câu hỏi đọc hiểu Câu hỏi tình huống Mẫu truyện ngắn Mẫu ngữ pháp
15 - 20 15 - 20 7 - 8 20 1 1

 

 

Sau khi kết thúc khóa học này, các bé sẽ thực hiện một thử thách mới trước khi chuyển sang khóa tiếp theo.

 

Level 7 - Low Intermediate

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Cũng giống như các khóa học ở Level 5 và 6, Level 7 & 8 không khác nhau, cả hai vẫn được kết nối với nhau tuy nhiên các tài liệu này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết để phù hợp với các khóa học, tài liệu vẫn được chia thành hai phần. Chúng tôi tin rằng ngoài việc hiểu nhu cầu của các bé, chúng tôi còn chú trọng đến mong muốn của trẻ.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 2 (60 bài học)

 

Trong 13 chương, chỉ chương 1 đến 7 sẽ được sử dụng cho khóa học này.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Thì động từ Luyện ngữ pháp Mẫu truyện ngắn
60 5 - 10 8 5 - 10 2

 

Hoạt động bổ sung (mỗi chương)

Bài nói tự do Đóng vai Hoạt động tình huống Sửa ngữ pháp Luyện nghe Luyện viết Luyện phát âm

 

Kèm theo giáo trình Side by Side 2, các bé sẽ có thêm sách bài tập như là bài tập về nhà. Sách bài tập bao gồm ít nhất 20 bài tập viết, bài luyện nghe và trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Developing Writing

 

Với Developing Writing, khoảng từ 5 đến 7 chương sẽ được thảo luận đầy đủ các chủ đề và câu chuyện thú vị để mang đến từng chương bài học thú vị cho các bé.

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Luyện viết Luyện đọc Luyện nghe Bài về nhà
15 10 10 10 10

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Luyện viết Luyện đọc Luyện nghe Bài về nhà
15 10 10 10 10

 


Kiểm tra ngữ pháp sẽ giúp cho các bé nhận thức được các mẫu ngữ pháp khác nhau trong bài viết.

 

 • Tài liệu bổ sung 2:             Reading Comprehension (downloadable pdf files)

 

Chúng tôi sẽ cung cấp một bộ gồm 10 đến 15 câu chuyện đọc đầy những hình ảnh vui nhộn và đầy màu sắc phù hợp với các bé.

 

 

Bên trong câu chuyện có gì?
Câu hỏi đọc hiểu Hoạt động nói Miêu tả hình ảnh Luyện viết (câu dài)

Ví dụ:

1. What song did Cara sing to Tommy?

Ví dụ:

1. Would you like to have a  baby brother? Why?

Ví dụ:

1.   How did   Cara feed her younger brother?

Ví dụ:

1.   Write about a time when you babysit a baby.

 
 • Tài liệu bổ sung 3:             New Children’s Talk 2

 

New Children’s Talk 2 bao gồm 93 trang với 37 bài học. Bài học 1 đến 19 sẽ được sử dụng trong khóa này.

Bài học 1 đến 19 tập trung vào miêu tả hình ảnh.

 

Số lượng (mỗi bài)
Từ mới Mẫu câu Câu hỏi đọc hiểu Câu hỏi tình huống
10 - 15 5 - 10 5 - 7 15 - 20

 

 • Tài liệu bổ sung 4:             Children’s Illustrated Dictionary

 

Children’s Illustrated Dictionary có 256 trang và tập hợp các từ có mô tả hình ảnh từ A đến Z.

 

Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ không được sử dụng mọi lúc trong lớp mà đóng vai trò là một tài liệu bổ sung cho các bé như bài tập về nhà để kiểm tra vốn từ vựng và sự phát triển ngôn ngữ của các em. Cuốn sách này có thể được học hàng ngày hoặc hàng tuần tùy thuộc vào việc các em có ngày nghỉ hay không. Nhưng nếu thấy cần thiết, các bé có thể tham khảo cuốn sách trong lớp học.

 

Level 8 - Intermediate

Độ tuổi: trên 10 tuổi

 

Đây là nửa sau của khóa học sau Level 7. Các tài liệu là giống nhau và sẽ được tiếp tục sử dụng khi tham gia khóa học này.

 

 • Giáo trình:             Side by Side 2 (80 bài học)

 

Side by Side 2 sẽ tiếp tục từ Chương 8 đến 13. Các bé sẽ tham gia các hoạt động lớp học tương tự với nửa đầu của khóa trước.

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Thì động từ Luyện ngữ pháp Truyện ngắn
60 5 - 10 8 5 - 10 2

 

 

Hoạt động bổ sung (mỗi chương)

Hoạt động nói tự do Đóng vai Hoạt động tình huống Sửa ngữ pháp Luyện nghe Luyện viết Luyện phát âm

 

Kèm theo giáo trình Side by Side 2, các bé sẽ có thêm sách bài tập như là bài tập về nhà. Sách bài tập bao gồm ít nhất 20 bài tập viết, bài luyện nghe và trắc nghiệm.

 

* Đối với TÀI LIỆU BỔ SUNG (chỉ có 40 BÀI HỌC), các bé có quyền tự do lựa chọn các tài liệu bổ sung cho lớp học.

 

 • Tài liệu bổ sung 1:             Developing Writing

 

Với Developing Writing, chương trình học gồm 5 đến 7 chương sẽ được thảo luận các chủ đề, câu chuyện thú vị và ý nghĩa đối với các bé ở mỗi chương.

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Luyện viết Luyện đọc Luyện nghe Bài về nhà
15 10 10 10 10

 

Kiểm tra ngữ pháp sẽ giúp cho các bé nhận thức được các mẫu ngữ pháp khác nhau trong bài viết.

 

 • Tài liệu bổ sung 2:             Reading Comprehension (downloadable pdf files)

 

Chúng tôi sẽ cung cấp một bộ gồm 10 đến 15 câu chuyện đọc giúp các bé cảm thấy thú vị khi học.

 

Bên trong câu chuyện có gì?
Câu hỏi đọc hiểu Hoạt động nói Miêu tả hình ảnh Luyện viết (câu dài)

Ví dụ:

1. What did  Ian  do to make his dog go to sleep?

Ví dụ:

1. What will you do if your dog won’t stop barking?

Ví dụ:

1. Describe how did Ian control the situation.

Ví dụ:

1.    Write about how can you take care of your dog.

 

 • Tài liệu bổ sung 3:             New Children’s Talk 2

 

New Children’s Talk 2 sẽ tiếp tục với các Bài học từ 20 đến 37 trong khóa này.

 

Bài học từ 20 đến 37 tập trung vào đặt câu hỏi and đọc và nói

 

Số lượng (mỗi chương)
Từ mới Mẫu câu Câu hỏi đọc hiểu Câu hỏi tình huống
10 - 15 5 - 10 5 - 7 15 - 20

 

 • Tài liệu bổ sung 4:             Children’s Illustrated Dictionary

 

Children’s Illustrated Dictionary có 256 trang và tập hợp các từ có mô tả hình ảnh từ A đến Z.

 

Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ không được sử dụng mọi lúc trong lớp mà đóng vai trò là một tài liệu bổ sung cho các bé như bài tập về nhà để kiểm tra vốn từ vựng và sự phát triển ngôn ngữ của các em. Cuốn sách này có thể được học hàng ngày hoặc hàng tuần tùy thuộc vào việc các em có ngày nghỉ hay không. Nhưng nếu thấy cần thiết, các bé có thể tham khảo cuốn sách trong lớp học.

 

Kết thúc khóa học này, các em sẽ có đủ kiến thức để bước qua khóa học tiếp theo.

 

Level 9 - High Intermediate

Độ tuổi: Trên 12 tuổi

 

Trong khóa học này, level 9 được kết nối với level 10 và 11, mỗi khóa học sẽ có tài liệu độc đáo riêng được sử dụng. Level 9, 10 và 11 sẽ tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng tích hợp như nghe, đọc, nói và viết theo phong cách IELTS.

 

Điều đặc biệt của khóa học này là chúng tôi vẫn sẽ sử dụng giáo trình Side by Side 3 bao gồm tất các các kỹ năng mà các em muốn cải thiện nhiều hơn nữa. Chỉ một phần các bài học trong giáo trình Side by Side 3 sẽ được điều chỉnh phù hợp với kỹ năng tích hợp.

 

Bên cạnh giáo trình Side by Side 3, chúng tôi có giáo trình IELTS được chia thành 4 kỹ năng ứng với các cấp độ khác nhau, đó là các tài liệu chính thức từ Cambridge. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các tài liệu hoặc ghi chú cho các nhu cầu phù hợp với các em vì mỗi em đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng khi học theo kỹ năng tích hợp.

 

Theo cách này, các em sẽ có nhiều tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ tốt cho sự phát triển ngôn ngữ và kỹ năng mà còn chuẩn bị cho các em khi học ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

 

 • Giáo trình 1: Side by Side 3 (40 bài học)

 

Side by Side 3 có 156 trang với chỉ 10 chương

 

Số lượng (mỗi chương)

Từ mới Bài nói/ Hội thoại Thì động từ Luyện ngữ pháp Truyện ngắn
80 10 10 10 3 - 4

 

Hoạt động bổ sung (mỗi chương)

Hoạt động nói tự do Đóng vai Hoạt động tình huống Sửa ngữ pháp Luyện nghe Luyện viết Luyện phát âm

 

 • Giáo trình 2: Cambridge IELTS 1 (80 bài học)

 

Giáo trình này rất phù hợp cho các bé có khả năng tự học. Các em cần học ít nhất 5 đến 10 từ vựng mỗi ngày và được giao bài tập về nhà giúp các em có thể sửa chữa lỗi sai của mình sau mỗi giờ học.

 

Cambridge IELTS 1 có 154 trang với 4 đề thi. IELTS ở level 9 dành cho các em muốn đạt điểm số từ 0 đến 3.0

 

Bài luyện tập  Các kỹ năng
Practice Test 1 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 2 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 3 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 4 Listening, Reading, Writing & Speaking

 

Hoạt động bổ sung (trong sách):

File nghe  Bài đọc và viết Kịch bản Đáp án Phiếu trả lời
 

Level 10 - Advanced

Độ tuổi: Trên 12 tuổi

 

Level 10 tập trung vào IELTS, các em vẫn sẽ sử dụng các tài liệu chính thức từ Cambridge. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các tài liệu hoặc ghi chú cho các nhu cầu phù hợp với các em vì mỗi em đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng khi học theo kỹ năng tích hợp.

 

Nhưng IELTS là gì? Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới về giáo dục đại học và di cư toàn cầu. IELTS đã được phát triển bởi một số chuyên gia đánh giá ngôn ngữ hàng đầu thế giới và sẽ kiểm tra toàn bộ các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để thành công trong công việc mới hoặc học tập của bạn ở nước ngoài.

 

 • Giáo trình:             Cambridge IELTS 2 (120 bài học)

 

Giáo trình này rất phù hợp cho các bé có khả năng tự học. Các em cần học ít nhất 5 đến 10 từ vựng mỗi ngày và được giao bài tập về nhà giúp các em có thể sửa chữa lỗi sai của mình sau mỗi giờ học.

 

Cambridge IELTS 2 có 167 trang với 4 đề thi. IELTS ở level 10 dành cho các em muốn đạt điểm số từ 3.0 đến 4.0

 

Bài luyện tập  Các kỹ năng
Practice Test 1 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 2 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 3 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 4 Listening, Reading, Writing & Speaking

 

Thành phần bổ sung (trong sách):

 

File nghe  Bài đọc và viết Kịch bản Đáp án Phiếu trả lời

 

Level 11 - Proficient

Độ tuổi: Trên 12 tuổi

 

Level 11 đã là level cuối cùng trong số 11 level và là level kết thúc khóa IELTS, các em vẫn sẽ sử dụng các tài liệu chính thức từ Cambridge. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các tài liệu hoặc ghi chú cho các nhu cầu phù hợp với các em vì mỗi em đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng khi học theo kỹ năng tích hợp.

 

 • Giáo trình:             Cambridge IELTS 3 (120 bài học)

 

Giáo trình này rất phù hợp cho các bé có khả năng tự học. Các em cần học ít nhất 5 đến 10 từ vựng mỗi ngày và được giao bài tập về nhà giúp các em có thể sửa chữa lỗi sai của mình sau mỗi giờ học.

 

Cambridge IELTS 3 có 172 trang với 4 đề thi. IELTS ở level 11 dành cho các em muốn đạt điểm số từ 4.0 đến 5.0

 

Bài luyện tập  Các kỹ năng
Practice Test 1 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 2 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 3 Listening, Reading, Writing & Speaking
Practice Test 4 Listening, Reading, Writing & Speaking

 

Thành phần bổ sung (in the book):

 

File nghe Bài kiểm tra đọc & viết A Bài kiểm tra đọc & viết B Phụ đề Đáp án Phiếu trả lời Đáp án cho bài luyện viết

 

Sau khi hoàn thành level 11, các bé sẽ có sự cải thiện rất lớn với các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói, đồng thời được trang bị các kỹ năng khác cần thiết cho các cơ hội học tập, du lịch hay làm việc tại nước ngoài.

Bình luận

Full name

Add a comment

COMMENT

icon
Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

Quên mật khẩu »

 Đăng nhập
Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản. Đăng nhập

 Đăng kí
Khôi phục mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

 Lấy mật khẩu