Cơ hội học tiếng Anh tương tác, phản xạ online trực tiếp với giáo viên theo hình thức một thầy kèm một trò

Cơ hội học tiếng Anh tương tác, phản xạ online trực tiếp với giáo viên theo hình thức một thầy kèm một trò

Cơ hội học tiếng Anh tương tác, phản xạ online trực tiếp với giáo viên theo hình thức một thầy kèm một trò

Philenglish

Philenglish
Philenglish

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Getting an advanced grade in the IELTS exam is a tremendous achievement and is not something that comes without a great deal of effort. And for many students, the Speaking exam is the most difficult to prepare for. What will the examiner be grading you on? Which aspects of speaking do you need to improve? How can you get the practice you need?

Examination papers from the University of Cambridge Local Examination Syndicate.

IELTS General Module – How to Maximize Your Score

Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of Other Languages

About the book This book has been written for candidates preparing for the revised version of the International English Language Testing System, known as IELTS. This is a test designed to assess the English language skills of non-English speaking students seeking to study in an English speaking country.

Cơ hội học tiếng Anh tương tác, phản xạ từ chương trình của PhilEnglish quá dễ và tiện lợi, các bạn sinh viên còn có thể học thêm tiếng Anh phản xạ online trực tiếp với giáo viên theo hình thức một thầy kèm một trò.

Cơ hội học tiếng Anh tương tác, phản xạ từ chương trình của PhilEnglish quá dễ và tiện lợi. Ngoài giờ học tiếng Anh thiên về giao tiếp trên lớp của trường DNTU, các bạn sinh viên còn có thể học thêm tiếng Anh phản xạ online trực tiếp với giáo viên theo hình thức một thầy kèm một trò.

Liên hệ văn phòng PhilEnglish ngay Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh của DNTU hoặc liên hệ chuyên viên tư vấn Nguyễn Hiếu để được hướng dẫn, cung cấp thêm thông tin về mô hình học tập hiệu quả này

Bình luận

Full name

Add a comment

COMMENT

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

Quên mật khẩu »

 Đăng nhập
Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản. Đăng nhập

 Đăng kí
Khôi phục mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản FastBuy247. Đăng ký

 Lấy mật khẩu